سینمای ایران
اظهارنظرهای مدیران سینمایی درباره وضعیت فعلی فروش سینما

مدیر عامل سینما شهر: کمتر از ده میلیون مخاطب داشتیم/ شاهسواری: فقط 5 درصد از صندلی‌ سالن‌ها پر شدند

مدیرعامل موسسه سینما شهر گفته از ابتدای امسال کمتر از 10 میلیون نفر به سینماها رفته‌اند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، سینما قطعا متضرر خواهد شد. عضو شورای عالی سینما هم تعداد مخاطبان سینماها را نسبت به صندلی‌ها، 5 درصد عنوان کرده است.

به گزارش فیلم‌نیوز، هاشم میرزاخانی، مدیرعامل موسسه سینماشهر در مراسم رونمایی از سامانه بلیط فروشی «آی تیکت» گفته: «در سال‌جاری تنها ۲ فیلم ما به سود دهی رسیده و ۴ فیلم توانسته تنها هزینه‌های تولید خود را درآورد و مابقی فیلم‌ها حتی هزینه خود را جذب نکرده‌اند و این از نظر اقتصادی فاجعه است.»

میرزاخانی آمار مخاطبان سینماها را از ابتدای سال بسیار پایین ارزیابی کرده و توضیح داده: «در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۱۰ میلیون نفر به سینما آمده‌اند و اگر با برنامه‌ریزی‌های جدید، به فرآیند توسعه دست پیدا نکند، قطعا سینما متضرر خواهد شد.»

در ادامه بحث آمار مخاطبان در سال اخیر، منوچهر شاهسواری، عضو شورای عالی سینما هم گفته: «آمار مخاطب سینما در سال‌جاری سطحی است و برای رهایی از این بحران نیاز به زمان است. گاهی بحران‌ها، خارج از اراده خود صاحبان کسب‌و‌کار است.»

شاهسواری توضیح داده: «امروز با ۱۶۵ هزار صندلی در سینماها، تنها ۵درصد آن اشغال شده است در حالی که این میزان از مخاطب باید حداقل به ۴۵ درصد برسد.»

مراسم رونمایی از سامانه بلیط فروشی «آی تیکت» امروز (یکشنبه 13 آذر) در موسسه سینما شهر برگزار شد.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید