نظرسنجی

کدام بازیگر فیلم‌های اکران نوروز شما را برای خرید بلیت و رفتن به سینما ترغیب می‌کند؟
×