سینمای ایران
فیلم نرگس آبیار رکود فروش روزانه را شکست

ابلق و جذب 4 هزار و 500 مخاطب تا ظهر جمعه

فیلم« ابلق» ساخته نرگس آبیار درسومین روز اکران خود توانست با جذب بیش از 4 هزار و 500 مخاطب تا ظهر روز جمعه 28 مرداد رکورد فروش روزانه را بشکند.

به گزارش فیلم‌نیوز، فیلم« ابلق» در سومین روز اکران خود توانست رکوردار فروش روزانه شود. طبق آمار ارائه شده در سمفما تا ظهر جمعه 28 مرداد بیش از 4 هزار و 500 مخاطب برای تماشای این فیلم بلیت تهیه‌کرده‌اند.

با جذب این تعداد مخاطب فروش روزانه ابلق تا ظهر جمعه به رقم 168 میلیون و 900 هزارتومان رسیده است. با توجه به استقبال به عمل آمده ، 286 سانس در اختیار این فیلم برای روز جمعه قرار گرفته است.

بعد از «ابلق» از فیلم «دوزیست» استقبال خوبی شده است. تا ظهر روز جمعه 3 هزار و 161 بلیت برای این فیلم به فروش رفته تا گیشه روزانه «دوزیست» به رقم 139 ملیون برسد.«انفرادی» با فروش 2 هزار و 345 بلیت سومین فیلم پرمخاطب روز جمعه است.

فروش بلیت‌های ابلق همچنان ادامه دارد و با توجه به شیبی که دارد به احتمال تا پایان روز جمعه رکورد فروش خوبی از خود به جا می‌گذارد.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید