محمد صادقی

پست ها

تلویزیون
بازیگران ایفاگر نقش‌های چهره‌های منفی تاریخ اسلام

نقش زدن بر چهره اشقیا

به همان نسبت که بازی در نقش قهرمان‌ها و چهره‌های محبوب تاریخی طرفدار دارد به همان نسبت هم بازیگران از ایفای نقش اشقیا هراس دارند. به همین دلیل هم معمولا با شک و تردید تصمیم به بازی در این نقش‌ها می‌گیرند. با این حال بسیاری از بازیگران در طول فعالیت‌هایشان...