برچسب: سجاد پهلوان زاده

روایت کارگردان «حیثیت گمشده» درباره مشکلات تولید این سریال | پهلوان زده : ممیزی‌های به روح سریال لطمه‌ای نزد/ نمی‌خواهم مثل مهدویان باشم

روایت کارگردان «حیثیت گمشده» درباره مشکلات تولید این سریال | پهلوان زده : ممیزی‌های به روح سریال لطمه‌ای نزد/ نمی‌خواهم مثل مهدویان باشم

سجاده پهلوان زاده به مانند سریال «سقوط» دومین سریالش با نام «حیثیت گمشده» را هم با مشاوره محمد حسین مهدویان ...

صفحه 1 از 2 1 2