خندوانه، رامبد جوان، تلویزیون، شبکه نسیم، قاتی بازی

پست ها

تلویزیون
آغاز یک رقابت در شبکه نسیم

لیگ بزرگ «قاتی بازی» در خندوانه برگزار می‌شود

خندوانه با حضور 18 بازیگر ، مجری و خواننده لیگ بزرگ «قاتی بازی» را برگزار می‌کند. به گزارش فیلم‌نیوز، برنامه «خندوانه» در ادامه برگزاری مسابقات خود، قصد دارد از دوشنبه بیست‌وششم شهریور، لیگ بزرگ «قاتی بازی» را با حضور 18 مجری ، بازیگر و خواننده برگزار کند. «قاتی‌بازی» یکی از...