برچسب: خانه کاغذی

مروری بر آثاری که ماجرایشان به نحوی با حرفه خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری گره خورده است، به بهانه روز خبرنگار| آرزو داشتم یه روز…

مروری بر آثاری که ماجرایشان به نحوی با حرفه خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری گره خورده است، به بهانه روز خبرنگار| آرزو داشتم یه روز…

فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی بوده‌اند که یا موضوعشان درباره فعالیت‌های حرفه‌ای خبرنگارها یا روزنامه‌نگارها بوده یا ماجرای آنها در بخشی ...