آشنایی با مجری بانویی که احوالپرسی‌اش به گویش‌های مختلف وایرال شد | خبرنگاری که از دنیای بازیگری و اجرا سردرآورد

طی روزهای گذشته ویدیویی از سلام واحوال پرسی مجری شبکه استانی بوشهر به زبان‌ها و گویش‌های مناطق مختلف ایران در...

ادامه مطلب
صفحه 2 از 72 1 2 3 72