سینمای ایران
مقایسه فروش سینماها در 20 روز ابتدای پاییز با 20 روز انتهای تابستان

 با افت شدید مخاطب اتفاق افتاد؛ سینماها در حالت نیمه تعطیل

اتفاق‌های اخیر به شدت روی فروش سینماها اثر گذاشته است. مقایسه میزان فروش فیلم‌ها در 20 روز ابتدای پاییز با 20 روز آخر تابستان، از کاهش یک سومی یا یک چهارمی فروش بلیت سینما خبر می‌دهد؛ اتفاقی که منجر به اجرای طرح دوهفته‌ای بلیت نیم‌بها شده است.

به گزارش فیلم‌نیوز، میزان فروش بلیت سینماها تحت تاثیر شرایط اخیر بسیار کاهش پیدا کرده است. در این گزارش، مقایسه‌ای انجام داده‌ایم روی میزان فروش پنج فیلم پرفروش سینماها در 20 روز پایانی فصل تابستان با 20 روز ابتدای فصل پاییز.

«پسر دلفینی» در 20 روز ابتدای فصل پاییز بیشترین فروش را داشته. 113 نفر برای تماشای این فیلم بلیت خریده‌اند و 3 میلیارد و 150 میلیون تومان فروش کرده است. با این حال در مقایسه با 20 روز پایانی شهریور، میزان مخاطبان فیلم به حدود یک سوم رسیده است. از 10 تا 30 شهریور، 337هزار بلیت برای این فیلم فروخته شده و 8 میلیارد و 800 میلیون تومان هم فروش داشته.

«انفرادی» به کارگردانی مسعود اطیابی در 20 روز ابتدای پاییز 56 هزار مخاطب داشته و 1 میلیارد و 800 میلیون تومان فروش کرده است. این درحالی است که فیلم در 20 روز پایان شهریور با فروش 209 هزار بلیت، 6 میلیارد تومان فروخته. با این حساب، میزان فروش آن از ابتدای پاییز، یک سوم کاهش پیدا کرده.

فیلم «ابلق» به کارگردانی نرگس آبیار از 10 تا 30 شهریور 252هزار نفر را به سینماها آورده و 7 میلیارد و 700 میلیون تومان فروش کرده بود. میزان فروش این فیلم در 20 روز ابتدای پاییز به یک میلیارد و 550 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. درواقع در این 20 روز، فقط 46هزار نفر برای تماشای فیلم بلیت خریده‌اند.

میزان فروش «دوزیست» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد در 20 روز ابتدای پاییز، یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام شده و 40 هزار بلیت فروخته است. با نگاهی به میزان فروش این فیلم در 20 روز پایانی تابستان می‌توان نتیجه گرفت میزان مخاطبان فیلم بیش از یک چهارم کاهش یافته است. در آن دوره زمانی 188هزار نفر برای تماشای فیلم به سینماها رفته‌اند و فروش آن هم 5 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است.

فیلم «تی‌تی» در 20 روز پایانی تابستان، 83 هزار مخاطب داشت و 2 میلیارد و 600 میلیون تومان هم فروخت. این درحالی است که از ابتدای مهر 22 هزار نفر برای تماشای آن بلیت خریده‌اند و فروشش هم به 750 میلیون تومان رسیده است.

شیب نزولی فروش بلیت سینماها به قدری محسوس بود که تصمیم به اجرای طرح ۲هفته بلیت نیم‌بها گرفته شد.

طبق بررسی خبرآنلاین، در نخستین روز از اجرای طرح ۲هفته بلیت نیم‌بها، روز پنجشنبه 21 مهر، ۴۱ هزار نفر به سینما رفته‌اند. «پسر دلفینی» با فروش ۱۳ هزار بلیت، «انفرادی» با ۹ هزار بلیت، «ابلق» با ۵ هزار بلیت، «دوزیست» با 4هزار و 800 بلیت و «تی‌تی» با 2هزار و 400 بلیت، پرمخاطب‌ترین فیلم‌های اولین روز نیم‌بها شدن سینماها بوده‌اند.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید