سینمای ایران
نخستین اظهار نظر درباره اتهام وارده به فیلم «قهرمان»

فرهادی : کاری که من کردم «سرقت ادبی» نیست

اصغر فرهادی برای نخستین بار در جریان برگزاری نشست خبری هیات داوران جشنواره کن به ماجرای فیلم قهرمان و اتهام سرقت ادبی که به او نسبت دادند واکنش نشان داد.

به گزارش فیلم نیوز، اصغر فرهادی بعد ازظهر روز سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ودر جریان نشست خبری هیات داوران جشنواره کن به ماجرای اتهام سرقت ادبی در فیلم «قهرمان» واکنش نشان داد که در ادامه گزیده‌ای از صحبت‌های او را می خوانید.

♦ من مستند «دو سر برد، دو سر باخت» را در یک کارگاه فیلمسازی دیدم و سپس درباره آن با دانشجویم صحبت کردم. اما خیلی بعد فیلم « قهرمان» را ساختم ، بنابراین نمی‌توان به آن به عنوان یک سرقت ادبی نگاه کرد.

♦ کاری که من در فیلم «قهرمان» انجام دادم به کارگاهی که به آن اشاره کردم مربوط نیست. فیلم من بر اساس یک رویداد روز بود. این مستند و فیلم من صرفا بر اساس اتفاقی است که دو سال قبل از کارگاه رخ داده است. وقتی رویدادی رخ می‌دهد و توسط مطبوعات کشف می‌شود، آنگاه به اطلاعات عمومی تبدیل می‌شود و می‌توانید کاری را که دوست دارید با آن انجام دهید می‌توانید داستانی بنویسید یا فیلمی درباره آن رویداد بسازید بدون اینکه یکی کپی دیگری باشد

♦ شما می توانید به اطلاعات مربوط به این اتفاق نگاه کنید، فیلم «قهرمان» تنها یک تفسیر از این اتفاق است در حالی که آن مستند یک کارِ براساس مدرک و سند بود، اصلا آن برداشت نبود.

اصغر فرهادی در جشنواره کن به ماجرای اتهام سرقت ادبی انجام شده در فیلم «قهرمان» واکنش نشان داد

♦ موضع این پرونده توسط مراجع مذهبی در حال بررسی است. یک هیات منصفه برای قضاوت در این پرونده وجود دارد. اما ما نمی دانیم که این پرونده چه زمانی رسیدگی خواهد شد. این یک فرآیند بسیار طولانی است.

♦ این اتفاق مقداری احساس ناخوشایندی ایجاد کرده است، اما فیلم من بر اساس مستند ساخته نشده است. حتی پیشنهاد شد که درآمد فیلم بین ما تقسیم شود. فکر می کنم بدون شک موضوع روشن خواهد شد و متاسفم که اینقدر احساس بد ایجاد شده است.

♦ امیدوارم این اطلاعات اشتباهی که در مورد این موضوع نوشته شده اصلاح شود. حتی در اخبار گفته شده است که من محکوم شده ام که اشتباه است.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید