سینمای ایران
واکنش عضو هیات داوران جشنواره فیلم فجر به شایعات

نه شیشه شکستیم نه دعوا کردیم

مهدی سجاده چی یکی از اعضای هیات داوران چهلمین جشنواره فجر در گفت‌وگو با صبا درباره لو رفتن اسامی برندگان گفت: پیش از اینکه به سمت برج بروم؛ ساعت سه، سه و نیم بود که در یک گروه تلگرامی خواندم که یک آقایی بخشی از سیمرغ ها را نوشته و تحلیل کرده است. من این را پنجاه پنجاه گرفتم که از همین پیش بینی هایی است که غالبا انجام می شود و لزوما هم درست نیست ولی وقتی به برج رسیدیم شنیدم که فهرست کامل برندگان در اختیار یک رسانه بوده است که خیلی از لحاظ عاطفی لطمه بزرگی به هیات داوران زد. خیلی دلخور شدیم. از صمیم قلب دلخور و آزرده خاطر شدیم که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ چه کسی راضی شده است چنین کاری بکند؟ چه ارزشی داشت؟

او درباره شایعه دعوا کردن و شیشه شکستن یکی از اعضای هیات داوران در جلسات، گفت: باید بگویم بسیار بسیار کوته‌اندیشانه بود. کاملا هم اینگونه بود که چیزی بگوییم که سابقه ای هم داشته باشد. یکی از شاخص ترین صحنه های بازی شهاب حسینی جایی است که در «جدایی» شیشه می شکند، حالا چسباندن آن چیزی که در حافظه ایرانیان سینمادوست باقی مانده به ماجرای شیشه شکستن در جلسه داوری ممکن بود برخی افراد را قانع کند، که آهان! به این آدم می آید. ولی حتی اگر پنج دقیقه هم در یکی از جلسات ما شرکت می کردید می دیدید که چقدر آدم ها با احترام با هم رفتار می کنند و حتی برای شروع بحث از همدیگر اجازه می گرفتند.

من هیچ نشانه ای از اینکه شهاب حسینی نظرات شخصی خود را اعمال کند، ندیدم. حتی هیچ پافشاری غیرتخصصی و غیراقناعی درباره اینکه کسی باشد یا نباشد، ندیدم.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید