جشنواره سی و هفتمسینمای ایران
محسن امیریوسفی: اگر امشب فیلم را به هیات انتخاب نشان ندهند

فردا به نشست خبری جشنواره می آیم

محسن امیریوسفى کارگردان «آشغال هاى دوست داشتنى» گفت: تا این لحظه دبیر در سایه جشنواره نگذاشته فیلمم را براى هیات انتخاب نمایش دهند و اگر باز نگذارند هیات انتخاب فیلمم را ببیند به نشانه اعتراض فردا به نشست خبرى جشنواره فیلم فجر مى روم.

امیر یوسفى در ادامه گفت: از آقاى داروغه زاده چنین توقعى نداشتم که غیرقانونی عمل کنند و امیدوارم تا فرصت هست این ننگ شش ساله و غیرقانونی یعنی نمایش ندادن «آشغالهای دوست داشتنی» برای هیات انتخاب را در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی از دامان جشنواره فیلم فجر پاک کنند و به حرف مشاورین مغرض و دبیر در سایه جشنواره توجه نکنند.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید