سینمای ایران
سید جمال ساداتیان:

شک ندارم «متری شیش و نیم» از ارشاد قاچاق شد

تهیه کننده «متری شیش و نیم» گفت: من یک درصد هم شک ندارم که فیلم ما از وزارت ارشاد به دست افراد شبکه قاچاق افتاد. ما فیلم‌مان را تاریخ زدیم که چه روزی و با چه منظوری به ارشاد دادیم، که بعد دیدیم همان نسخه بیرون آمده است.

قبل از شروع یک میزگرد از آقایی که جامعه شناس بود پرسیدم که فیلم را کدام سینما دیدند که ایشان گفتند فیلم را در سینما ندیدند و یکی از دوستان ارشاد فیلم را ایشان داده و فیلم را در خانه دیده اند! از ایشان اسم فرد را پرسیدم که گفتند چون با واسطه فیلم را گرفته اند اسم فرد را نمی‌دانند و قرار شد به من خبر دهند.

ساداتیان در ادامه تاکید کرد: من بعد از یکی دو روز بعد به ایشان زنگ زدم که اسم فرد را بپرسم اما ایشان گفت که لطفا پیگیری نکنید و تلفن را قطع کردند. من به ضرس قاطع این را معتقدم که مدیران و پرسنل وزارت ارشاد در محافل می‌‌‌‌نشینند و پز می‌دهند که ما نسخه بدون سانسور «متری شیش و نیم» را دیده‌ایم و بعد به آنها گفته‌اند فیلم را بیارید تا ما هم ببینیم و همین طور کپی‌های فیلم در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید