سینمای ایران

رکورد فروش روزانه یک فیلم غیرکمدی برای «متری شیش و نیم»

فیلم سعید روستایی با فروش ۸۷۰ میلیون تومان صاحب بیشترین فروش روزانه یک فیلم غیر کمدی در سینمای ایران شد

موفقیت فیلم سعید روستایی اما فقط مربوط به آمار فروش نبوده. این فیلم در چهار روز پیاپی بیش از ۵۰ هزار مخاطب داشته که در هیچ فیلم غیرکمدی در دهه نود دیده نمی شود

«متری شیش و نیم» سه شنبه به مجموع ۶۳ هزار مخاطب رسید. بیشترین مخاطب روزانه یک فیلم غیرکمدی در اکران نوروز

مجموع فروش فیلم «متری شیش و نیم» از ۷ میلیارد تومان گذشت

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید