سینمای ایران

بهمن فرمان آرا کرونا گرفت

بهمن فرمان آرا کارگردان مشهور سینمای ایران در بیمارستان لاله بستری شد.

به گزارش فیلم نیوز، فرمان آرا که مبتلا به کرونا شده چند روزی است که به تشخیص دکتر مینو محرز در بیمارستان لاله تهران بستری شده است. به گفته یکی از نزدیکان فرمان آرا حال او مساعد بوده و در حال گذران دوران قرنطینه و مداوای خود در بیمارستان است.

برای این کارگردان مشهور سینمای ایران آرزوی بهبود و بازگشت به فعالیتهای هنری داریم.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید