سینمای ایران
توضیح روابط عمومی اصغر فرهادی درباره خبر فیلم جدید این کارگردان

بازیگران و دست اندرکاران این پروژه هنوز انتخاب نشدند

روابط عمومی دفتر اصغر فرهادی، با اشاره به خبر منتشر شده درباره فیلم جدید این کارگردان در شهر شیراز، توضیح داد: «ایشان از سال گذشته در حال نگارش فیلمنامه فیلم آینده‌شان هستند و تصمیم درباره چگونگى تولید این فیلم، پس از اتمام نگارش فیلمنامه گرفته خواهد شد. طبیعتا هیچ کدام از بازیگران و دست اندرکاران این پروژه در این مرحله انتخاب نشده‌اند.

پس از اتمام نگارش فیلم نامه اخبار تولید آن از سوى روابط عمومى فیلم منتشر خواهد شد و تنها خبرهایى که از سوى روابط عمومى فیلم منتشر شود مورد تایید است.»

ثمین مهاجرانی درباره بخش دیگر این خبر که مربوط به نگارش سناریوی چند فیلم کوتاه توسط اصغر فرهادی برای سینماگران خارجی بود، گفت: «این خبر به این شکل صحت ندارد. ایشان چند ماه پیش کارگاه فیلمسازى در شمال اسپانیا برگزار کردند، دانشجویان این کارگاه در طول ده روز زمان برگزارى، بیش از سى فیلم کوتاه ساختند که بر اساس ایده‌هاى مطرح شده خودشان و پرورش ایده‌ها به صورت گروهى شکل گرفته و ساخته شدند. دانشجویان مطابق معمول این نوع کارگاه‌ها از راهنمایى‌هاى آقاى فرهادى براى ساخت فیلم‌هاى کوتاه خود استفاده کردند.»

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید