تلویزیون
توضیحات معاون سیما درباره وضعیت شبکه‌‌ای که احتمال تعطیلی‌‌اش وجود داشت

شبکه سلامت می‌ماند اما باید جریان‌ساز شود

بعد از تعطیلی دو شبکه شما و ایران‌کالا احتمال دادیم شبکه سلامت هم به زودی تعطیل شود اما معاون سیما گفته به جای تعطیلی قرار است در تعامل با سایر شبکه‌ها جریان‌ساز شود و روی مخاطبان هدفش بیشتر تاثیر بگذارد.

به گزارش فیلم‌نیوز، محسن برمهانى، معاون سیما گفته: «در دوره تحولى با برنامه‌ریزى باید با هم‌افزایى بین شبکه‌اى، پیوند این شبکه با دیگر برنامه‌هاى سلامت‌محور شبکه‌هاى عمومى و پرمخاطب برقرار شود. به طورى که مخاطب در امتداد برنامه‌هاى پزشکى و بهداشتى شبکه‌هاى اصلى، براى دنبال کردن مبسوط‌تر مباحث و کسب اطلاعات تخصصى بیشتر به شبکه سلامت راهنمایى شود.»

او توضیح داده که نباید از شبکه سلامت انتظار یک شبکه عمومی را داشت: «شبکه تخصصی با ماموریت‌هاى تعریف شده‌اش، طیف مخاطبان مشخص خود را دارد و نباید از آن انتظار یک شبکه عمومى را داشت، اما مهم جریان‌سازی و تاثیرگذاری شبکه تخصصى بر روى جامعه هدفش است. در خصوص شبکه سلامت هم همین است، ما باید یک سال آینده این شبکه را ارزیابى کنیم که چقدر در راستاى ماموریتش حرکت کرده و در جلب نظر مخاطب موفق بوده است»

برمهانی درباره شیوه برنامه‌سازی شبکه سلامت هم گفته: «نباید انتظار داشت شبکه سلامت به عنوان یک عضو تخصصى این منظومه ساختارها و قالب‌هاى مختلف برنامه‌سازى را در خود جاى دهد. به طور نمونه ساختار فیلم و نمایش، باید در راستاى ماموریت شبکه در جدول پخش سهم داشته باشد.»

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید