تلویزیون
حمیدرضا آذرنگ:

پایان «نون خ»به دست ما رقم نخورد

با پخش قسمت پایانی فصل دوم «نون.خ» پایان نامشخص این سریال سوال برانگیز شده است.

حمیدرضا آذرنگ درباره پایان این مجموعه گفت: پایان سریال «نون.خ» بدست ما رقم نخورد. مهمان ناخوانده ‌ای که همه ما را کنج خانه حبس کرده و روزها و شب های قرنطینه را به وجود آورده یعنی «کرونا» باعث شد پایان «نون خ» به این جا ختم بشود.

ما حتی ده-پانزده روز بعد از ورود کرونا و شرایط تلخ و اسف‌باری که وجود داشت سریال را ادامه دادیم ولی به جایی رسیدیم که جان آدمها در معرض خطر قرار گرفته بود و دیگر جایی بود که کسی نمی توانست جواب بدهد اگر کسی دچار بیماری می‌شد چطور می‌شد جبرانش کرد؟ نهایتا سریال تا اینجا ادامه پیدا کرد.اما قطعا چه با وجود من چه بی وجود من «نون.خ» در آینده توسط سعید آقاخانی ادامه پیدا خواهد کرد.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید