تلویزیون
تازه ترین اظهارات مدیر شبکه دو درباره «کلاه قرمزی»

همه چیز مهیاست! ادامه کار به تهیه کننده بستگی دارد!

دو‌ سال قبل بود که آخرین فصل «کلاه قرمزی» بعد از کشمکش‌های فراوان روی آنتن رفت و پس از آن نه تنها فصولی تازه از این مجموعه پرطرفدار تولید نشد بلکه گاه و بیگاه حرف و حدیثهایی درباره بدحسابی مالی با عوامل سریال شکل گرفت.

محمدرضا جعفری‌جلوه مدیر شبکه دو در چرایی ایجاد وقفه در ادامه تولید سریال «کلاه قرمزی» به هفت‌صبح گفت: در حال حاضر برای ادامه مجموعه همه امکانات فراهم شده؛ از صبوری و خویشتنداری تا تامین منابع مالی. از سوی ما همه چیز برای تولید فراهم بوده و ادامه کار به تهیه‌کننده سریال یعنی طرف دوم ماجرا بستگی دارد.

جعفری‌ جلوه درباره بدهکاری تهیه‌کننده «کلاه قرمزی» به برخی عوامل و برگشت خوردن چک تهیه‌کننده گفت: تسویه حساب با تهیه‌کننده از سوی ما صورت گرفته ولی اینکه تهیه‌کننده با عوامل تسویه کرده یا نه را نمیدانم.

مدیر شبکه دو تاکید کرد: به آخرین فصل «کلاه قرمزی» منابع خوبی تخصیص داده شد و مبلغ موردتوافق تا ریال آخر به تهیه‌کننده پرداخت شد و ما از هیچ چیز فروگذار نکردیم و از مراودات مالی تهیه‌کننده با عوامل، اطلاعی نداریم.
.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید