تلویزیون
انتقاد روزنامه کیهان از علی انصاریان

قانون مشخصی برای انتصاب مجریان در نظر گرفته شود!

روزنامه کیهان در شماره امروز خود به تندی از مدیران سیما به دلیل انتخاب علی انصاریان به عنوان مجری برنامه ورزشی شبکه پنج انتقاد کرد و نوشت وقتی افراد بدون تخصص در یک کار تخصصی به کار گرفته می شوند، باید منتظر حواشی باشند.

مطلب کیهان آمده است:
«علی‌رغم انتقاداتی که به نحوه گزینش مجریان در صداوسیما می‌شود اما باز هم شبکه‌ای در سیما به انتصاب یک مجری غیرحرفه‌ای اقدام کرد و این مجری نیز در همان ابتدای کار، حاشیه آفرید!

به گزارش خبرنگار کیهان، هنوز حتی یک ماه هم از ماجرای مجری برنامه شبکه شما و رفتار توهین‌آمیز و غیراخلاقی وی در یک برنامه زنده تلویزیون نگذشته بود که این بار مجری جدید شبکه پنج، حاشیه‌ساز شد. نکته مهم این است که مجری این برنامه، تخصصی در زمینه اجرا ندارد.

به طور طبیعی، مدیران شبکه‌های سیما وقتی افرادی بدون تخصص را در جایگاه یک کار تخصصی به کار می‌گیرند، باید منتظر حاشیه‌ها نیز باشند.
به نظر می‌رسد جای یک منشور یا قانون مشخص در زمینه انتصاب مجریان برنامه‌های سیما و همچنین رفتار آنها در مقابل دوربین و نظارت بر کار آنها خالی است.»

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید