یاغی، محمد کارت، میخواهم زنده بمانم، ایرج قادری، شهرام شاه حسینی، قهرملن ، اصغر فرهادی، غزل، مسعود کیمیایی، نازنین، علیرضا داود نژاد.

پست ها

سینمای ایراننمایش خانگی
آثاری که در عرصه فیلم و سریال نام مشترک داشته‌اند

نام‌های مشابه ؛ از «یاغی» تا «قهرمان»

«یاغی» سریال تازه رونمایی شده این روزهای شبکه خانگی است، پیش از این فیلمی با همین عنوان در دهه هفتاد اکران شده بود، اتفاق مشابهی که برای آثار مطرح دیگری چون «قهرمان»، «میخواهم زنده بمانم» و... هم افتاده است. یاغی | ( جهانگیر جهانگیری 1376) و (محمد کارت1401 ) به...