یادداشت احترام برومند برای قصر شیرین

پست ها

سینمای ایران
یادداشت احترام برومند برای «قصر شیرین»

فیلمی که قدرت «زن» را تمام قد به رخ می‌کشد

بالاخره یک روز در فضای غم زده عصر جمعه فیلم «قصر شیرین» را دیدم، وقتی فیلم شروع شد و در دقایق اولیه پای دو کودک به میان آمد، که مادرشان در بیمارستان است و پدر، از نگهداری آنها سر باز می‌زند. همان بغض آشنای خودم که حساسیت بیش از حد...