گرانی مواد غذایی،شبکه تماشا، تلویزیون

پست ها

تلویزیون
در اوج گرانی مواد غذایی، آموزش غذاهای گران‌قیمت در تلویزیون

تلویزیون روبه‌روی مردم

محتوای برنامه‌های تبلیغاتی آشپزی «دارچین» در شبکه‌های تماشا و نمایش با شرایط اقتصادی و وضعیت زندگی فعلی مردم هم‌خوانی ندارد. به گزارش فیلم‌نیوز، شبکه‌های تماشا و نمایش چند وقتی است مجددا سری برنامه‌های تبلیغاتی آشپزی «دارچین» را روی آنتن می‌فرستند. در یکی از قسمت‌های «دارچین» که همین چند روز اخیر...