برچسب: کاناپه

«کاناپه» را نه من دیده ام و نه حتی شورای پروانه نمایش/  «ممنوعه» سریال ارزشمندی بود و باید با دقت بیشتری تصمیماتی را در مورد آن اتخاذ می کردیم

«کاناپه» را نه من دیده ام و نه حتی شورای پروانه نمایش/ «ممنوعه» سریال ارزشمندی بود و باید با دقت بیشتری تصمیماتی را در مورد آن اتخاذ می کردیم

ابراهیم داروغه زاده معاون پیشین نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفتگویی که به تازگی با ایسنا انجام داده درباره ...

صفحه 2 از 2 1 2