برچسب: چک برگشتی

مروری بر آثاری که با تکیه بر چالش‌های زندگی سیاستمداران ساخته شده‌اند به بهانه اکران «زنبور کارگر» | وقتی سیاسیون آخرین تکه پازل را گم می‌کنند

مروری بر آثاری که با تکیه بر چالش‌های زندگی سیاستمداران ساخته شده‌اند به بهانه اکران «زنبور کارگر» | وقتی سیاسیون آخرین تکه پازل را گم می‌کنند

مواجهه نمایندگان مجلس و شورای شهر، وزرا، مسئولان و به طور کلی اشخاصی که دستی در سیاست دارند با چالش‌هایی ...