برچسب: چهارشنبه 19 اردیبهشت

امیر آقایی در فیلم «شب داخلی دیوار» همان نقش دکتر کاوه نریمان فیلم «بدن تاریخ بدون امضا» را بازی می‌کند.

تجربه امیر آقایی از همکاری با وحید جلیلوند و امتداد نقش «بدون تاریخ بدون امضا» در «شب، داخلی، دیوار» | آقایی : هنوز کاوه نریمان نمی‌گذارد بخوابم

امیر آقایی، بازیگر مشترک سه فیلم وحید جلیلوند، به بهانه انتشار نسخه غیرقانونی «شب، داخلی، دیوار»، در ویدئویی کوتاه به ...