پیمان معادی در درخت گردو

پست ها

چهلمین جشنواره فیلم فجرسینمای ایران
نگاهی به دگرگونی پیمان معادی در بازیگری

از خشم نادر تا مصیبت قادر

کاراکتر «صمد» در فیلم «متری شیش و نیم» سعید روستایی، یک جهش اساسی در کارنامه بازیگری معادی بود. بازیگری که شاید پس از «درباره الی» و «جدایی نادر از سیمین» مختصاتی از خود ارائه کرد که حضور او را در هر کاراکتری نمی‌توانست قابل قبول جلوه دهد،اما حضورش در «ابد...