پدرگواردیولا

پست ها

نمایش خانگی
یک سریال پربازیگر در راه شبکه نمایش خانگی

پایان «پدر گواردیولا»

تصویربرداری سریال «پدر گواردیولا» به کارگردانی سعید نعمت الله به پایان رسید ، تا این سریال آماده پخش در شبکه نمایش خانگی شود. به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه ، «پدرگواردیولا» عنوان نخستین تجربه کارگردانی سعید نعمت الله در شبکه نمایش خانگی است که تصویر برداری آن به تازگی در تهران...