برچسب: وزارت آموزش و پروش

در ادامه شکایت نهاد و سازمان‌ها از سریال‌ها اینبار نوبت به وزارت آموزش و پرورش رسیده که از سریال «افعی تهران» شکایت کند.

مروری بر شکایت‌های همیشگی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از سریال‌ها به بهانه شکایت آموزش و پرورش از «افعی تهران» | شما شکایت کنید، ما که دلمان خنک شد

بارها و بارها شاهد انتشار نامه‌های شکایت‌آمیز از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف نسبت به سریال‌های مختلف تلویزیونی و شبکه ...