برچسب: نهنگ آبی

نگاهی به پایان‌بندی سریال‌های مهم شبکه نمایش خانگی به بهانه پایان سریال «سرگیجه» و«سیاه‌چاله»/ بخش پایانی | تمام شدند و دیگر هیچ

نگاهی به پایان‌بندی سریال‌های مهم شبکه نمایش خانگی به بهانه پایان سریال «سرگیجه» و«سیاه‌چاله»/ بخش پایانی | تمام شدند و دیگر هیچ

پایان‌بندی هر سریال اهمیت ویژه‌ای دارد. خیلی از سریال‌ها بوده‌اند که روندی قابل‌قبول یا حتی موفق داشته‌اند اما در نقطه ...

صفحه 1 از 2 1 2