برچسب: می‌خواهم زنده بمانم

دردومین دوره سلسله نشست‌های تخصصی با عنوان «بر سینمای ایران چه گذشت» مطرح شد | رسول صدرعاملی: مخلمباف با دیدن «رهایی» حکم اعدام مرا صادر کرد / مرا مروج دختر بازی می‌دانستند