معاون سیما

پست ها

تلویزیون
توضیحات معاون سیما درباره وضعیت شبکه‌‌ای که احتمال تعطیلی‌‌اش وجود داشت

شبکه سلامت می‌ماند اما باید جریان‌ساز شود

بعد از تعطیلی دو شبکه شما و ایران‌کالا احتمال دادیم شبکه سلامت هم به زودی تعطیل شود اما معاون سیما گفته به جای تعطیلی قرار است در تعامل با سایر شبکه‌ها جریان‌ساز شود و روی مخاطبان هدفش بیشتر تاثیر بگذارد. به گزارش فیلم‌نیوز، محسن برمهانى، معاون سیما گفته: «در دوره...