برچسب: مسلم آقاجان زاده.

بررسی دلایل موفقیت عموپورنگ در جلب توجه مخاطبان کودک و نوجوان بعد از گذشت دو دهه به بهانه بازپخش «بچه‌محل» و «بالش‌ها» | ذوب در دنیای کودکی

بررسی دلایل موفقیت عموپورنگ در جلب توجه مخاطبان کودک و نوجوان بعد از گذشت دو دهه به بهانه بازپخش «بچه‌محل» و «بالش‌ها» | ذوب در دنیای کودکی

تلویزیون به تازگی، بازپخش دو مجموعه «بچه‌محل» و «بالش‌ها» را از شبکه‌های دو و تماشا روی آنتن فرستاده تا با ...