مسعود کیمیایی ، رد

پست ها

سینمای ایران
مسعودکیمیایی بیش از هر کارگردانی از نام «رضا» برای قهرمان‌هایش استفاده کرده است

از رضا موتوری تا آقا رضا سرچمشه

مسعود کیمیایی رکورددار استفاده از نام رضا برای کاراکترهای فیلم هایش است. او ۱۲ بار از این اسم استفاده کرده. رضا هم مثل چاقو و اسب و مرگ از موتیف های تکرار شونده آثار این فیلمساز به شمار می رود. برای بررسی جزء به جزء این کاراکترها سراغ جواد طوسی...