برچسب: مرتضی پور صمدی

روایت تهیه‌کننده و کارگردان سریال «گناه فرشته» از درگذشت زنده یاد مرتضی پورصمدی سر صحنه این سریال | حامد عنقا : آقای پور صمدی سرحال و قبراق بود، همه چیز ناگهانی اتفاق افتاد

روایت تهیه‌کننده و کارگردان سریال «گناه فرشته» از درگذشت زنده یاد مرتضی پورصمدی سر صحنه این سریال | حامد عنقا : آقای پور صمدی سرحال و قبراق بود، همه چیز ناگهانی اتفاق افتاد

حامد عنقا کارگردان و تهیه‌کننده سریال «گناه فرشته» جزییات درگذشت زنده‌یاد مرتضی پورصمدی سر صحنه این سریال تشریح کرد، به ...