مدیر کاخ جشنواره فجر

پست ها

سینمای ایران
بهروز غریب پور مدیر اسبق کاخ جشنواره فیلم فجر در برج میلاد:

پردیس ملت برای برگزاری این رویداد مهم طراحی نشده است

بهروز غریب پور مدیر کاخ جشنواره فیلم فجر در دوره سی و چهارم و سی و پنجم، درباره جا به جایی مقر اصلی این رویداد سینمایی از مرکز همایش‌های برج میلاد به پردیس ملت در دو سال گذشته، که با انتقادها و گلایه‌هایی از سوی اصحاب رسانه مواجه بوده، در...