محمد مهدی طباطبایی نژاد

پست ها

سینمای ایران
معاون ارزشیابی سازمان سینمایی:

تا اطلاع ثانوی، پروانه ساختی صادر نمی‌شود

صدور پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی تا اطلاع ثانوی متوقف شد. محمد مهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت این سازمان گفت: در پی توصیه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا مبنی بر رعایت موارد بهداشتی و به منظور توقف تولیدات، سازمان سینمایی کلیه شوراهای پروانه ساخت را...