محراب قاسمخانی

پست ها

نمایش خانگی

همکارى سعید آقاخانى و محراب قاسم خانى در «شاخ آفریقا»

سعيد آقاخانى سريال «شاخ آفريقا» را براى پلتفرم هاى اينترنتى می سازد. هم اكنون طراحى كامل سريال توسط محراب قاسم خانى در حال انجام  و نگارش متن‌ها پيش مي‌رود. اين دومين همكارى قاسم خانى و آقاخانى بعد از سريال «دزد و پليس» به حساب مى‌آيد. «شاخ آفريقا» یک كمدى با...