ماه رمضان، سریال مناسبتی، شبکه یک، خوشنام، علیرضا نجف زاده، نجلا، خیرالله تقیانی پور، از سرنوشت، محمد رضا خردمندان، علیرضا بذر افشان، مسافران شهر، سیروس حسن پور

پست ها

تلویزیون
سرانجام تکلیف سریال رمضانی شبکه یک مشخص شد

«خوشنام» به جمع سریال های ماه رمضان پیوست

در حالیکه فقط چهار روز به شروع ماه مبارک رمضان مانده، تکلیف سریال مناسبتی شبکه یک مشخص شد و سریال «خوشنام» به شکل رسمی وارد کنداکتور رمضان شد. بعد از مشخص شدن تکلیف سریال‌های رمضانی شبکه های دو، سه و پنج ، سرانجام به شکل رسمی سریال رمضان شبکه یک...