برچسب: مارموز

نگاهی بر شکست‌های کارنامه کمال تبریزی در دهه هشتاد و نود به بهانه شروع اکران فیلم جدیدش از 18 مرداد | آقاکمال با «دست‌انداز» به اوج برمی‌گردد؟

نگاهی بر شکست‌های کارنامه کمال تبریزی در دهه هشتاد و نود به بهانه شروع اکران فیلم جدیدش از 18 مرداد | آقاکمال با «دست‌انداز» به اوج برمی‌گردد؟

وقتی نام کمال تبریزی به میان می‌آید ناخواسته ذهنمان می‌رود سراغ آثار درخشانی مثل «شیدا»، «لیلی با من است»، «دوران ...