فرزاد حسنی، شهرک کلیله و دمنه، مرضیه برومند

پست ها

نمایش خانگی
فعالیت جدید مجری سابق تلویزیون در شبکه خانگی

فرزاد حسنی صدا پیشه عروسک شد

فرزاد حسنی در «شهرک کلیله و دمنه» صداپیشه یکی از عروسک‌هاست. به گزارش فیلم‌نیوز در فهرست منتشر شده از صداپیشگان مجموعه «شهرک کلیله و دمنه»، نام فرزاد حسنی هم به چشم می‌خورد. فرزاد حسنی بارها به عنوان مجری، بازیگر، گوینده رادیو و ترانه‌سرا فعالیت کرده اما این اولین بار است...