علی فروغی، شبکه سه، سیاست روز، طبیب، عصرجدید، تازه وارد

پست ها

تلویزیون
شبکه سه در کانون حاشیه‌ها ، از طبیب تا سیاست‌خارجی

علی فروغی در بن‌بست

شبکه سه این روزها در صدر خبرهای حاشیه‌ای قرار گرفته است. بعد از ماجرای اظهارنظر پزشک در «طبیب» که منجر به توقیف برنامه شد، حالا فارسی حرف زدن مهمان خارجی برنامه «سیاست خارجی» هم جنجال جدیدی به راه انداخته است. علی فروغی، مدیر شبکه سه چند وقتی است با چالش‌هایی...