طبیب، پیمان طالبی، آرتروز، معاونت سیما

پست ها

تلویزیون
مروری بر اتفاقاتی که موجب تعطیلی یک برنامه تلویزیونی شد + ویدیو

طبیب چطور به محاق رفت؟

صحبت‌های روز گذشته پزشک ارتوپد برنامه «طبیب» درباره ارتباط میان آرتروز و نماز خواندن، روز شنبه بیشت و هشتم خرداد با واکنش‌های مختلفی همراه بود. در ادامه واکنش‌ها طبیب متوقف شد و پزشک هم گفت منظورش توصیه به نماز نخواندن نبوده است. به گزارش فیلم‌نیوز، روز شنبه بخشی از صحبت‌های...