صادق زیبا کلام

پست ها

سینمای ایران
صادق زیبا کلام:

تختی پوپولیست نبود و شباهت زیادی به مصدق داشت

صادق زیبا کلام در گفت و گویی با روزنامه شرق درباره ابعاد مختلف فیلم «غلامرضا تختی» و زندگی شخصی او صحبت به میان آورد که در ادامه بخش هایی از این مصاحبه را خواهید خواند: اگر كسي به من بگويد آيا اين فيلم و آنچه از ايران سال 1340 و...