شورای نظارت بر صداوسیما

پست ها

تلویزیون
شورای نظارت بر صداوسیما هم تصمیم فروغی را تایید کرد

تعطیلی یا تعلیق برنامه‌ها از اختیارات مدیران سازمان است

شورای نظارت بر صداوسیما صبح دوشنبه جلسه‌ای تشکیل داد تا هم تکلیف ستاره مربع‌ها و تبلیغات اپلیکیشن‌ها در صداوسیما را مشخص کند، هم از مدیران صداوسیما درباره حذف برنامه باسابقه «نود» و حواشی برنامه پرحاشیه «برنده باش» که به تذکر رهبری منجر شد سوال کند. متن اطلاعیه‌ای که کانال تلگرامی...