پنجشنبه, اردیبهشت 13, 1403

برچسب: سید احمد موسوی

اظهارنظر رئیس هیات مدیر خانه سینما درباره وضعیت ممنوع‌الفعالیت‌ها در تلویزیون | محمد مهدی عسگر‌پور: می‌گویند در تلویزیون به روی همه باز است اما نیست

اظهارنظر رئیس هیات مدیر خانه سینما درباره وضعیت ممنوع‌الفعالیت‌ها در تلویزیون | محمد مهدی عسگر‌پور: می‌گویند در تلویزیون به روی همه باز است اما نیست

محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیات مدیره خانه سینما گفته فهرست ممنوع‌الفعالیت‌های سازمان صداوسیما کم نیست و با وجود اینکه مدیران می‌گویند ...