سگ بند، انفرادی، موقعیت مهدی، اکران بهار

پست ها

سینمای ایران
آنالیز میزان فروش سینماها در اکران بهار

71 میلیارد تومان سهم سگ بند و انفرادی

فروش کل سینمای ایران با قیمت بلیت 45 هزارتومانی در اکران بهار، 129 میلیارد و 520 میلیون تومان بوده است. حدود 4 میلیون نفر برای تماشای فیلم‌ها در 177هزار و 460 سانس بلیت خریده‌اند. به گزارش فیلم‌نیوز، از جمع فروش 129 میلیارد و 520 میلیون تومانی سینماها در اکران بهار،...