سفر به چزابه

پست ها

سینمای ایران
خاطره فرهاد اصلانی از همکاری با رسول ملاقلی پور

مخاطب با فیلم‌های او واقعیت جنگ را درک می‌کرد

فرهاد اصلانی بازیگر سینمای ایران در یادداشتی از تجربه همکاری با رسول ملاقلی‌پور در فیلم «سفر به چزابه» و حال و هوای این همکاری نوشت: اولین تصویری که از رسول ملاقلی‌پور به یاد دارم، به  25 سال قبل برمی‌گردد. سال 74 برای بازی در فیلم «سفر به چزابه» انتخاب شدم....