برچسب: سرکوب

«سرکوب» اولین ساخته سینمایی رضا گوران سال 97 جلوی دوربین رفت و از دوم مرداد ماه 98 در سینماهای کشور اکران شد.