برچسب: سام قریبیان

پس از گذشت 12 سال، از سکانس پایانی فیلم فرامرز قریبیان رونمایی شد | سکانس پایانی «گناهکاران» و قتل رامبد جوان توسط فرامرز قریبیان

پس از گذشت 12 سال، از سکانس پایانی فیلم فرامرز قریبیان رونمایی شد | سکانس پایانی «گناهکاران» و قتل رامبد جوان توسط فرامرز قریبیان

سام قریبیان فیلمنامه‌نویس فیلم «گناهکاران»، دوازده سال بعد از اکران این فیلم از سکانس پایانی آن رونمایی کرد، سکانسی که ...